کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مبانی زبانشناسی

8 دی 1395
بدون نظر

زبانشناسی مطالعه نظام مند زبان است و می‌کوشد تا به دو پرسش اساسی پاسخ دهد: «زبان چیست؟» و «زبان چگونه کار می کند؟». این کتاب درآمد ساده‌ای بر زبانشناسی است، برای کسانی که برای نخستین بار به این رشته در حال گسترش روی آورده‌اند. در این کتاب با ارائه مثال‌هایی از زبان انگلیسی مفاهیم و اصطلاحات اساسی زبانشناسی توضیح داده شده‌اند. نظام آوایی نحو و معنی هسته‌های درون زبانشناسی و رشته‌های رو به گسترش مانند کاربردشناسی، جامعه شناسی زبان و روانشناسی زبان بسیار ساده و روشن مورد بحث قرار گرفته‌اند. از فرایند دگرگونی زبان و رده شناسی زبان نیز در این کتاب سخن رفته است. بخش پایانی کتاب به بررسی دستور گشتاری و نظریه اقتدار و وابستگی چامسکی می‌پردازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب مبانی زبانشناسی