کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب قرآن کریم و زمینه های اقتصادی

27 فروردین 1392
یک نظر

نوشته حاضر به ارایه فهرست آیات اقتصادی و فرهنگ موضوعی اقتصاد در قرآن کریم می پردازد. بر اساس این پژوهه، شماره آیات اقتصادی به ۱۱۴۳ مورد می رسد که در ۱۰۱ سوره آمده است و می تواند بعنوان منبعی برای اقتصاد پژوهان و علاقمندان به مباحث اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این نوشتار، در سال های پیش از انقلاب و در پایان دهه چهل بصورت فردی و با نبود امکانات پژوهشی حاضر، ولی با دقت تمام بر همه آیات قرآن کریم نگاشته شده است. روش حضرات معصومین در اقتصاد، معامله اموال، مفسدان اقتصادی، کنگره اقتصادی، فشار اقتصادی، آرایش اقتصادی، عذاب اقتصادی، انفاق، بخل و ربا برخی از موضوعاتی است که فرهنگ موضوعی اقتصاد آن را ارایه می دهد. (بیشتر…)

دانلود کتاب قرآن کریم و زمینه های اقتصادی

دانلود کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی

29 اسفند 1391
بدون نظر

اثر حاضر، اهمیت جهاد اقتصادی را در بیانات رهبر معظم انقلاب جستجو کرده است و با بررسی آن، رشد و پیشرفت کشور اسلامی ایران را نوید می دهد.
کتاب حاضر در هفت بخش، جهاد اقتصادی را شرح می دهد؛ جهاد اقتصادی در پرتو آموزه های اقتصادی اسلام، الگوبرداری از سیره اقتصادی معصومین (ع)، موانع، راهبردها و آسیب های مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان، جایگاه دولت و حکومت اسلامی در جهاد اقتصادی، بیکاری بزرگترین معضل اقتصادی کشور، فساد اقتصادی و راهکارهای مواجهه با آن و بایسته ها و راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی، عناوین بخش های هفتگانه این کتاب هستند. (بیشتر…)

دانلود کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی