کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آسیب های اجتماعی

5 بهمن 1391
بدون نظر

مهمترین آسیب هایی که هر جامعه ای را در طول تاریخ خود با چالش های بسیار اجتماعی روبرو کرده، شراب، مواد مخدر، موسیقی های ناهنجار، رقص های گناه آلود و قمارهای خانمان برانداز است. بدیهی است برای به سامان رساندن اخلاق جمعی و فردی، شناخت آسیب ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین هر فردی برای در امان ماندن از گزند هرگونه آسیبی ناچار است آن ها را بشناسد. (بیشتر…)

دانلود کتاب آسیب های اجتماعی