کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب چوپان

6 اسفند 1391
یک نظر

متن این کتاب کم حجم شرح خیالی آشنایی کوروش کبیر، شاهنشاه ایران، با یک چوپان است. پس از گفت و شنودی که میان کوروش و چوپان در می گیرد کوروش در می یابد چوپان بسیار خردمند است! رفته رفته در حالیکه باده می نوشند بحث آن ها به جانب هنر و فلسفه و سیاست و … کشانده می شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب چوپان

دانلود کتاب صد داستان عبرت آموز

23 بهمن 1391
یک نظر

مردی مقابل گل فروشی ایستاد. او می ‌خواست دسته گلی برای مادرش که در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود. وقتی از گل فروشی خارج شد٬ دختری را دید که در کنار درب نشسته بود و گریه می ‌کرد. مرد نزدیک دختر رفت و از او پرسید: دختر خوب چرا گریه می‌کنی؟ دختر گفت: می‌ خواستم برای مادرم یک شاخه گل بخرم ولی پولم کم است. مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا٬ من برای تو یک دسته گل خیلی قشنگ می ‌خرم تا آن را به مادرت بدهی. وقتی از گل فروشی خارج می ‌شدند دختر در حالی که دسته گل را در دستش گرفته بود لبخندی حاکی از خوشحالی و رضایت بر لب داشت. مرد به دختر گفت: می‌ خواهی تو را برسانم؟ دختر گفت: نه، تا قبر مادرم راهی نیست! مرد دیگر نمی ‌توانست چیزی بگوید٬ بغض گلویش را گرفت و دلش شکست. طاقت نیاورد٬ به گل فروشی برگشت٬ دسته گل را پس گرفت و ۲۰۰ کیلومتر رانندگی کرد تا خودش آن را به دست مادرش هدیه بدهد! شکسپیر می ‌گوید: به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می ‌آوری، شاخه ای از آن را همین امروز بیاور. (بیشتر…)

دانلود کتاب صد داستان عبرت آموز