کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب عشق و اراده

16 فروردین 1401
بدون نظر

درباره کتاب عشق و اراده

کتاب حاضر محصول ۳۰ سال تأمل و جستجوی ژرف نویسنده در مورد دو خصیصه بنیادی روح انسان یعنی «عشق و اراده» است. رولو می نشان می‌دهد که زورمندان در طول تاریخ و به‌ویژه سرمایه‌داری جهانی در قرون اخیر با پشتوانه نگاه مادی غرب، کمر به نابودی عشق و اراده بسته‌اند.
در نگاه او، عشق و اراده گرچه پیش‌تر موجب رفع مشکلات می‌شدند، امروز خود معضل به حساب می‌آیند. او در این اثر همه لایه‌های عشق و مراتب و جلوه‌های آن را به تفصیل می‌کاود. (بیشتر…)

دانلود کتاب عشق و اراده

دانلود کتاب عشق از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی

17 مرداد 1392
یک نظر

عشق از دید گاه اریک فروم
این روانشناس و جامعه شناس بزرگ آلمانی عشق را نیروی فعال بشری می‌داند. نیرویی که موانع بین انسان‌ها را می‌شکند و آنها را به هم پیوند می‌دهد و باعث چیرگی انسان بر احساس جدایی و انزوا می‌شود و در عین حال به او این امکان را می‌دهد که خودش و همسازی شخصیتش را حفظ کند. عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در عین حال از هم جدا می‌مانند.
اریک فروم از جمله کسانی است که در زمینه عشق و مطالعه علت‌ها و روانشناسی آن فعالیت بسیاری نموده است. تا جایی که یکی از قدرتمندترین و بهترین تئوری‌های روانشناسی را در مورد عشق مطرح می‌کند.
اریک به وضوح عشق ورزیدن را یک هنر می‌داند و می‌گوید:

اولین قدم این است بدانیم که عشق ورزیدن یک هنر است، همان‌طور که زیستن هنر است.
علت اینکه می‌گویند در عالم عشق هیچ نکته آموختنی وجود ندارد این است که مردم گمان می‌کنند که مشکل عشق مشکل معشوق است و نه مشکل استعداد. مردم دوست داشتن را ساده می‌انگارند و برآنند که مسأله تنها پیدا کردن یک معشوق مناسب یا محبوب دیگران بودن است. هیچ فعالیتی، هیچ کار مهمی وجود ندارد که مانند عشق با چنین امیدها و آرزوهای فراوان شروع شود و بدین سان به شکست بینجامد.
اگر ما بتوانیم یاد بگیریم که چگونه می‌توان عشق ورزید، باید همان راهی را انتخاب کنیم که برای آموختن هر هنر دیگری چون موسیقی، نقاشی، نجاری، یا هنر طبابت یا مهندسی بدان نیازمندیم.

(بیشتر…)

دانلود کتاب عشق از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی