کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب فلسفه خلقت انسان

۱۲ فروردین ۱۳۹۲
یک نظر

در بند آن‌ باش‌ که‌ من‌ کیم‌ و چه‌ جوهرم‌؟ و به‌ چه‌ آمدم‌ و به‌ کجا می روم‌؟ و اصل‌ من‌ از کجاست‌؟ و این‌ ساعت‌ در چه ام‌؟ و روی‌ به چه‌ دارم‌؟
برای‌ شناخت‌ هر موضوعی‌ در ابتدا باید آن‌ را درست‌ و دقیق‌ مطرح ‌کرد؛ چرا که‌ یکی‌ از اشکالات‌ اساسی‌ در شناخت‌ پدیده ها و امور مختلف، عدم‌ طرح‌ صحیح‌ آن ها می باشد. برای‌ شناخت‌ فلسفه‌ خلقت‌ نیز باید در ابتدا علل‌ و انگیزه هایی‌ را که‌ موجب‌ می شوند، انسان‌ از فلسفه‌ حیات‌ سؤال‌ کند مورد بررسی‌ قرار داد تا به‌ طرح‌ دقیق‌ این‌ موضوع‌ توفیق‌ پیدا کرد.
اگر بگوییم‌ که‌ اکثر آن هایی‌ که‌ درباره‌ فلسفه‌ خلقت‌ و هدف‌ زندگی ‌اندیشیده اند، اما راه‌ به‌ جایی‌ نبرده اند بیشتر به‌ این‌ سبب‌ بوده‌ که‌ مسئله‌ را درست‌ مطرح‌ نکرده اند، سخنی‌ به‌ گزاف‌ نگفته ایم‌. در اینجا به‌ بررسی‌ این‌ موضوع‌ می پردازیم‌ که‌ در چه‌ شرایطی‌ سؤال‌ از فلسفه‌ خلقت‌ برای‌ انسان ها مطرح‌ می شود و در چه‌ صورتی‌ سؤال‌ از آن‌ پاسخ‌ منطقی‌ پیدا می کند؟! (بیشتر…)

دانلود کتاب فلسفه خلقت انسان

دانلود کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم

۷ اسفند ۱۳۹۱
یک نظر

انسان، همواره در تلاش بوده است تا خود را هرچه بیشتر بشناسد و به شناختی دقیق تر از برون و درون و زوایای پنهان جسم و روح خود دست یابد. تأملات فلسفی و تلاش های تجربی در این زمینه بسیار بوده است و مجموع مطالعه بر چیستی انسان سبب پیدایش نظریه های مختلف و مکتب های بسیاری گردیده است که در عصر ما رویکردی مادی گرایانه به انسان بیش از پیش خود را نمایانده است.
کتاب حاضر با بررسی دیدگاه ماتریالیسم (مادیگرایان) به انسان به نقد و بررسی فلسفی آن می پردازد. همچنین بحث از آغاز آفرینش انسان موضوعی است که ذهن کاوشگران را به خود مشغول داشته و در آن میان، نظریه داروین از شهرت برخوردار گردیده است که این کتاب به تحلیل علمی و فلسفی آن می پردازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم

دانلود کتاب انسان اشرف مخلوقات

۱۸ بهمن ۱۳۹۱
بدون نظر

شاید این جمله را بار ها شنیده باشیم «انسان اشرف مخلوقات است» اما آیا واقعا این طور است؟ آیا هر انسانی اشرف مخلوقات است؟ اصلا چرا به انسان اشرف مخلوقات می گویند؟ اعطای این صفت به انسان، چه مسئولیتی برای وی به ارمغان می آورد؟ آیا به او این مجوز را می دهد که به واسطه اشرف مخلوقات بودنش نسبت به بقیه کائنات هر طور خواست رفتار کند؟ برای پیدا کردن پاسخ این سؤالات این کتاب را مطالعه کنید. (بیشتر…)

دانلود کتاب انسان اشرف مخلوقات