کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

فیزیک پلاسما

10 خرداد 1392
بدون نظر

می‌دانیم که برای ماده سه حالت جامد، مایع و گاز در نظر گرفته می‌شود. اما در مباحث علمی معمولا یک حالت چهارم نیز برای ماده فرض می‌شود. حدوث طبیعی پلاسما در دماهای بالا، سبب تخصیص عنوان چهارمین حالت ماده به آن شده است. یک نمونه بسیار طبیعی از پلاسما آتش است بنابراین خورشید نمونه‌ای از پلاسمای داغ بزرگ است.

تعریف پلاسما
پلاسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی از خود ارایه می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که واژه پلاسما به گاز یونیزه شده‌ای اطلاق می‌شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتم‌های آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یون‌های مثبت تبدیل شده باشند. یا به گاز به شدت یونیزه شده‌ای که تعداد الکترون‌های آزاد آن تقریبا برابر با تعداد یون‌های مثبت آن باشد، پلاسما گفته می‌شود. (بیشتر…)

فیزیک پلاسما