کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب داستان های قرآن کریم

6 بهمن 1391
۴ نظر

کتاب «داستان های قرآن کریم»، شامل مجموعه داستان ها و حکایت های پندآموز برگرفته از قرآن کریم می باشد، از جمله داستان هایی که در این مجموعه روایت می شوند شامل؛ داستان یوسف و برادرانش، داستان موسی و بنی اسرائیل و فرعون، داستان موسی و بنده صالح، داستان یحیی و مریم و عیسی، داستان ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف، داستان زیر و رو شدن شهر لوط، داستان نوح و باران ویرانگر، داستان ابراهیم، داستان پادشاه شدن داوود در بنی اسرائیل، داستان سلیمان و ملکه سبا، داستان یونس و نهنگ، داستان آفرینش انسان. روایت داستان های این کتاب همراه و مستند بر آیات قرآن (ترجمه) می باشند. (بیشتر…)

دانلود کتاب داستان های قرآن کریم