کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب متد تصویرگری تلویزیون

5 بهمن 1393
بدون نظر

همان طوری که از عنوان این کتاب، معلوم است کتاب «متد تصویرگری تلویزیون» به کار تصویرگر در تلویزیون می‌پردازد. حالا دیگر تردیدی نمانده است که این متدی است مخصوص به خود، یعنی مخصوص به تلویزیون و مشکلات مربوط به آن نمی‌تواند با مشکلات همانندش در سینما قیاس شود. عموما از کارآموز تصویرگری در تلویزیون انتظار می‌رود که در حداقل مدت عضوی قابل استفاده در گروه گردانندگان دوربین بشود و چنین انتظاری متاسفانه معمولا منتج به آموزشی شتاب زده و ناکامل می‌گردد. در اینکه نیازی به کتابی راهنما وجود دارد که بشود تازه واردان به این حرفه را به آنان ارجاع کرد، تصویرگران مجرب دیگری نیز با من اشتراک نظر دارند. نوشتن این کتاب کوششی است در راه تهیه پاسخی به آن نیاز. (بیشتر…)

دانلود کتاب متد تصویرگری تلویزیون