کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

معرفی کتاب مسئولیت شناسی

27 شهریور 1394
بدون نظر

هر انسان عاقلی از زمانی که به بلوغ می‌رسد او را «مکلف» می‌نامند. مکلف یعنی کسی که از سوی خدای متعال مسئولیت‌هایی بر دوش او نهاده شده است. تمام فقه و اصول فقه، حول محور «حق الطاعه» یا «رابطه عبد با مولی» می‌چرخد و در واقع بیان کننده مسئولیت هر انسانی به عنوان «عبد» در برابر خدای متعال به عنوان «مولای حقیقی» است. رابطه حق و تکلیف و اینکه هر حقی تکلیفی را به دنبال داشته و هر تکلیفی نیز حقوقی را پدید می‌آورد اینگونه مباحث همه به نوعی بیان کننده مسئولیت انسان در برابر خدای متعال و در برابر جامعه هستند. مسئولیت انسان نسبت به بدن و سرنوشت خود و نیز مسئولیت او در برابر محیط زیست بخشی دیگر از این مبحث مهم بشمار می‌روند. (بیشتر…)

معرفی کتاب مسئولیت شناسی