کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب قرآن هرگز تحریف نشده

17 فروردین 1392
یک نظر

برجسته ترین ویژگی علامه حسن زاده آملی، جامعیت علمی و عملی است که مورد قبول همه صاحب نظران و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی قرار گرفته است. همین امر سبب شده که وی بعنوان عالمی شاخص در میان اندیشمندان حاضر شناخته شود، در میان عالمان حوزوی، فقیه، اصولی، فیلسوف، اهل حدیث، عارف و متکلم فراوان می زیسته، ولی به ندرت می توان عالمی چون استاد حسن زاده یافت که در همه این علوم و حتی در مسائل طب، ادبیات، هیئت و نجوم صاحب نظر باشد! (بیشتر…)

دانلود کتاب قرآن هرگز تحریف نشده