کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب موعود گرایی و صلح و امنیت جهانی

22 فروردین 1392
بدون نظر

در این کتاب، بطور عمومی آیات پیرامون مقوله صلح و صالحین بررسی شده است. از دیگر عناوین این مقاله عبارتند از: تعریف صلح، معنای صالح، معنای مفسد، بررسی گروه های مفسدین در آیات قرآن، معنای موعود، وعده های الهی در قرآن. (بیشتر…)

دانلود کتاب موعود گرایی و صلح و امنیت جهانی