کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب صوتی معرفی رشته بیو مهندسی

6 مهر 1392
بدون نظر

کتاب حاضر به معرفی رشته بیو مهندسی، می‌پردازد.
این رشته که در زبان انگلیسی تحت عنوان Bioengineering شناخته می‌شود، ترجمه دقیقی در زبان فارسی ندارد. می‌توان برای توصیف این مسئله از «بیو مهندسی» یا «مهندسی زیستی» بهره گرفت.
بیو مهندسی طبق تعریف مرکز سلامت آمریکا به اینصورت تعریف می‌شود؛
رشته بیو مهندسی نقطه برخورد علوم فیزیک، شیمی، ریاضیات و اصول مهندسی است که به منظور مطالعه زیستی، دارویی، رفتاری و سلامت موجودات، توسعه داده می‌شود. این رشته مفاهیم اساسی را گسترش داده و دانش بشر را در سطوح مختلف از سطح مولکول تا عضو یا ارگان ارتقاء می‌بخشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب صوتی معرفی رشته بیو مهندسی