کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب نبرد رستم و اسفندیار

15 بهمن 1392
بدون نظر

نبرد میان رستم و اسفندیار از گفتمان‌های حماسی شاهنامه است. در این داستان پای دین زرتشتی هم در میان می‌آید. می‌توان گفت که این داستان از دسته داستان‌هایی است که ناسازگاری و دگرگونی دیدگاه را میان شاهنامه پژوهان، باستان‌شناسان و موبدان زرتشتی درست کرده است.
برای دریافتن بیشتر داده‌ها به دست خواننده، در این داستان همه رویدادهای وابسته با رستم و اسفندیار گفته شده است. همچنین برای دریافت هر چه بهتر روند گذرای رویدادها همه وقایع و رخدادهای ایران از روزگار پادشاهی لهراسب پدربزرگ اسفندیار و گشتاسپ پدر اسفندیار گفته شده است. همچنین برای رسیدن به برآیندی درخور روزگار شاهنشاهی بهمن، پسر اسفندیار و چگونگی مرگ رستم هم بازگو شده‌است. (بیشتر…)

دانلود کتاب نبرد رستم و اسفندیار