کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب رند شیراز

18 شهریور 1392
بدون نظر

مقدمه
آنچه مرا به آن داشت که این نوشتار را ترتیب دهم، روایات متناقض از نویسندگان گوناگون درباره حافظ بود، احمد کسروی تاریخ‌دان معاصر، بر این باور است که حافظ تنها به قصد مشهور شدن شعر می‌گفته و اشعار او هر کدام اعتقاد خاصی را می‌رساند و نمی‌توان تصور کرد که یک انسان عادی در طول عمر خود، این همه اعتقادات گوناگون داشته باشد. سیاوش اوستا معتقد است که گرچه حافظ در دوره نخست زندگیش، مسلمان بوده ولی کم‌کم به دین زردشتی گرویده است. احمد شاملو معتقد است که اصلا حافظ دینی نداشته است.
کتاب حاضر با عنوان «رند شیراز» پیرامون خواجه حافظ شیرازی می‌باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب رند شیراز