کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب زندگینامه کوروش بزرگ

17 شهریور 1392
۲ نظر

کوروش بزرگ، نخستین پادشاه و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش به مدت ۳۰ سال بر ایران سلطنت کرد. درباره کوروش تمام مورخین توافق دارند که شاهی بود با عزم، عاقل و مهربان که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود.
جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد. با پادشاهان مغلوب به اندازه‌ای مهربانی می‌کرد که آنها دوست کوروش شده و در مواقع مشکل به او یاری می‌نمودند. با مذهب و معتقدات مردم کاری نداشت بلکه برای جذب قلوب ملل آداب مذهبی آنها را محترم می‌داشت.
این مجموعه که دارای بیش از ۶۰۰ صفحه می‌باشد زندگینامه کوروش بزرگ را به زبان پارسی آورده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب زندگینامه کوروش بزرگ

دانلود کتاب ایران پیش از آریایی‌ها

14 شهریور 1392
بدون نظر

ایران، پیش از تاریخ خود به سه دوره تقسیم می‌شود؛ پارینه سنگی (عصر حجر قدیم)، فرا پارینه سنگی، نوسنگی (عصر حجر جدید). در ایران تپه‌های باستانی بسیاری از دوره نوسنگی باقی مانده است.
در کتاب حاضر مکان‌ها، اقوام و نژادهای پیش از آریایی‌ها بررسی شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب ایران پیش از آریایی‌ها