کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب راز آفرینش جهان

25 فروردین 1393
یک نظر

کتاب راز آفرینش جهان، سومین کتاب از یک مجموعۀ سه بخشی کیهان شناختی است که بخش‌های اول و دوم آن به ترتیب تولد و مرگ خورشید و سرگذشت زمین بوده است، در حالیکه بخش اول اساساً از مکان خورشید در میان سایر ستارگان بحث می‌کند و بخش دوم جای زمین را در میان سیارات مورد نظر قرار می‌دهد. این بخش عمدتاً مربوط به جهان به طور کلی است. چندان توجهی به مکان اختصاصی خود ما در پهناوری لایتناهی جهان ندارد؛ بلکه مسائلی اساسی از این قبیل را مورد بحث قرار می‌دهد؛
آیا جهان آغازی در زمان داشته است یا نه؟
آیا پایانی در فضا دارد؟
رویّه معرفی همان است که در دو بخش اول بکار رفته، جز اینکه در این بخش چند عبارت ریاضی، بالأخص در ضمینه آخر کتاب، برای خوانندگانی که می‌توانند از آن استفاده کنند، آورده شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب راز آفرینش جهان