کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب اسلام و توسعه پایدار

26 اردیبهشت 1392
بدون نظر

توسعه‌ یکی‌ از مفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ وارد حوزه‌های‌ گوناگون‌ زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ امروز شده‌ است‌. توسعه‌ اگر چه‌ مفهومی‌ جدید و امروزی‌ است‌ اما به‌ لحاظ‌ وسعت‌ حوزه کاربرد آن‌ تأثیرات‌ عمیقی‌ بر مفاهیم‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ جوامع‌ بشری‌ نهاده‌ است‌. این ‌مفهوم‌ خصوصا از آن‌ جهت‌ که‌ بعنوان‌ هدف‌ نهایی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ مورد توجه‌ قرار گرفته ‌است‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. اگرچه‌ به‌ اعتقاد برخی‌ متفکران‌ غربی ‌وقوع‌ فرایند توسعه‌ در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ آثار زیان‌بار فرهنگی‌ اجتماعی‌ متعددی‌ را درپی‌ دارد اما واقعیت‌ها، نیازها و روابط‌ حاکم‌ بر جهان‌ آن‌ را اجتناب‌ناپذیر و ضروری‌ ساخته‌ است‌. دسترسی‌ و مشارکت‌ اگرچه‌ بعنوان‌ دو اصل‌ برای‌ تحقق‌ توسعه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، اما ایجاد یک‌ توازن‌ همه‌ جانبه‌ را می‌توان‌ مهم‌ترین‌ رکن‌ آن ‌برشمرد. اصل‌ توسعه‌ متوازن‌ انسان‌ را به‌ فکر حفاظت‌ از منابع‌ تجدید ناپذیر طبیعی‌ انداخت‌ و بدین‌گونه‌ اصل‌ توسعه‌ پایدار مطرح ‌شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب اسلام و توسعه پایدار

دانلود کتاب ارزیابی رابطه با آمریکا

14 اردیبهشت 1392
بدون نظر

موضوع رابطه ایران و آمریکا، همواره یکی از مباحث مهم محافل سیاسی و مطبوعاتی دو کشور بوده و دامنه آن بنابر دلایلی که دائما در حال تغییرند، از ایجاد رابطه دوستانه و همکاری نزدیک تا رویارویی مستقیم و خصمانه امتداد ‌یافته است. در این بین کنش‌ها و واکنش‌هایی شکل گرفته که هر یک سنگی از دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را برافراشته است.
در این خصوص عده‌ای از فرهیختگان و اندیشمندان دو کشور میان منافع ملی ایران و منافع جهانی آمریکا مشابهت دیده و رابطه همکاری (سیاسی) میان دو کشور را ضروری ‌دانسته‌اند، ولی عده‌ای دیگر به تعارضات بین این اهداف و منافع تهران و واشنگتن اشاره کرده، انتهای جاده ارتباط و همکاری میان دو کشور را بن‌بست می‌بینند.
ماهیت این روابط هر چه باشد، برای هر دو کشور شایسته پژوهش و بررسی است. تحقیق حاضر به موضوع رابطه ایران و آمریکا خواهد پرداخت. (بیشتر…)

دانلود کتاب ارزیابی رابطه با آمریکا