کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آشنایی با بناهای تاریخی

21 خرداد 1393
۲ نظر

معماری در حقیقت دست آورد عوامل فرهنگی و محیطی و بیان شیوه زندگی افرادی است که آن را بنا نموده‌اند.
معماری این سرزمین تا قبل از گسیختگی فرهنگی، که تقریبا از اواسط دوره قاجار اتفاق افتاد، از شکوفایی و تداوم خاصی برخوردار بود. در آن بازه زمانی اگر بیگانگانی همچون مغول‌ها به ما حمله و باعث هرج و مرج گردیدند، در کمتر از یک نسل تحت تأثیر فرهنگ غنی ایرانی، مسلمان شدند و بناهایی چون گنبد سلطانیه را ساختند.
هدف از مطالعه تاریخ نه فقط کوشش برای فهم گذشته، بلکه کوشش برای فهم رابطه گذشته و آینده است. زیرا تنها به کمک مطالعه گذشته می‌توان دریافت که چگونه به نقطه امروز رسیده‌ایم و چه تصمیم‌ها و عملکردهایی ما را به اینجا رسانده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب آشنایی با بناهای تاریخی