کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب درس‌هایی از تاریخ

21 اسفند 1392
بدون نظر

این دومین سلسله سخنرانی‌های دکتر رضا زاده شفق در رادیو ایران است. اولین سلسله سخنرانی‌ها در تاریخ آبان‌ماه سال ۱۳۴۰ تحت عنوان «چند بحث اجتماعی» منتشر شد. سلسله دوم، تحت عنوان «درس‌هایی از تاریخ» منتشر می‌شود. مطالب این کتاب از منابع متعدد در نتیجه کار و کوشش مستمر، جمع‌آوری و تألیف شده و باوجود دقتی که بکار رفته، مطالبی نیز مورد غفلت قرار گرفته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب درس‌هایی از تاریخ