کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب رمز ژنتیک

5 شهریور 1392
بدون نظر

کتاب حاضر، شرح دقیق و مستدلی درباره رمز ژنتیک ارائه می‌دهد و اهمیت روش‌های پژوهشی بکار رفته را برای خواننده آشکار می‌سازد. به مسائل پژوهشی جاری درباره رمز ژنتیک نیز در این کتاب اشاره شده است.
نگارنده کتاب، مکانیسم زیست سنتز پروتئین را به صورتی ساده توصیف می‌کند و درباره انتقال اطلاعات ژنتیکی به زبان مولکولی توضیح جامعی می‌دهد. این کتاب در سال ۱۳۶۴ چاپ و منتشر شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب رمز ژنتیک