کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی

25 اسفند 1392
بدون نظر

مطالعۀ اسناد و نامه‌های تاریخی که از مجموعه‌های مختلف منشآت در این کتاب جمع گردیده است، گذشته از اینکه ما را به زندگی خصوصی و افکار و عقاید شخصیت‌های نامی این کشور آشنا می‌سازد، سبک انشاء فارسی و صعود و نزول آن را در دوره‌های مختلف تاریخ نشان می‌دهد.
این مجموعه که از مکاتبات خصوصی و فرامین رسمی و دولتی فراهم آمده است، از اوائل دوره‌های اسلامی شروع شده و به اواخر زمان شاه اسماعیل صفوی ختم می‌شود و هر یک از آنها ارتباط به زمان یا واقعه‌ای دارد که از نقطه نظر تاریخ دارای اهمیت است. در حقیقت مجموعۀ این کتاب، یک سلسله تاریخ مستندی را به دست می‌دهد که در ضمن آن بعضی از قسمت‌های تاریک و مجهول زمان‌های گذشته تاریخ ایران روشن و معلوم می‌گردد. (بیشتر…)

دانلود کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی