کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود دیوان رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر

19 اردیبهشت 1392
یک نظر

ابوسعید ابوالخیر، عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم و پنجم است. ابوسعید ابوالخیر در میان عارفان مقامی بسیار ممتاز و استثنائی دارد و نام او با عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافته است.
شیخ ابوسعید ابوالخیر در بخش مهمی از شعر پارسی در کنار مولوی و خیام قرار می‌گیرد، بی‌آنکه شعر چندانی سروده باشد.
کتاب حاضر دیوان رباعیات شیخ ابوسعید می‌باشد. (بیشتر…)

دانلود دیوان رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخیر