کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جهاد با نفس

17 تیر 1392
بدون نظر

کتاب جهاد النفس، مجموعه گرانسنگ حدیثی در نزد عالمان اخلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و آن پاک نهادان همواره تشنه کامان اخلاق اسلامی و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن به این کتاب شریف سفارش می‌نموده‌اند. این امر ما را بر آن داشت تا به ترجمه این کتاب که به حق زنده کننده دل‌ها و شناساننده راه نیک بختی است، همت گماریم. (بیشتر…)

دانلود کتاب جهاد با نفس