کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب نظریه نسبیت چیست؟

29 فروردین 1392
بدون نظر

از زمانیکه انیشتین نظریه نسبیت را بوجود آورد بیش از پنجاه سال می گذرد. این نظریه که زمانی از نظر برخی بازیچه ضد و نقیض عقل به حساب می آمده، امروز به یکی از مبانی علم فیزیک مبدل گشته است! امروزه فیزیک بدون نظریه نسبیت تقریبا مانند فیزیک بدون تصور درباره مولکول ها و اتم ها غیرممکن می باشد. حتی مشکل بتوان تمام پدیده های گوناگون فیزیکی را، که هرگز نمی شد آن ها را بدون درنظر گرفتن نسبیت توجیه نمود، برشمرد. بر مبنای این نظریه دستگاه های بغرنجی مانند شتاب دهنده ذرات بنیادی احداث می شود، واکنش های هسته ای محاسبه می گردد. (بیشتر…)

دانلود کتاب نظریه نسبیت چیست؟