کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب راه آفتاب

22 بهمن 1392
بدون نظر

معلم و نقش آن در تعلیم و تربیت، از مسائلی نیست که در اهمیت آن تردیدی وجود داشته باشد. معلم از عوامل مهم تأثیرگذار در امور تعلیم و تربیت می‌باشد. معلم در تمامی عرصه‌های وجودی دانش‌آموزان از جمله بُعد عقلانی، می‌تواند نقش عمده و مهمی ایفاء کند.
در این مقاله سعی شده است تا نقش معلم را در توسعه و رشد عقلی دانش‌آموزان مورد بررسی و از روش مورد استفاده قرآن، برای این امر بهره برده شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب راه آفتاب