کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب کی‌خسرو

1 بهمن 1393
یک نظر

رمان کی‌خسرو برگرفته از کتاب نفیس شاهنامه فردوسی می‌باشد، که سرگذشت کی‌خسرو فرزند سیاوش و نوه افراسیاب را روایت می‌کند؛

شنیدیم و دیدیم راز جهان
بد و نیک را آشکار و نهان
هر آن کس که دارید رأی و خرد
بدانید کاین نیک و بد بگذرد
همی رفتنی‌ایم و گیتی سپنج
چرا باید این درد و اندوه و رنج
ز هر دست چیزی فراز آوریم (بیشتر…)

دانلود کتاب کی‌خسرو