کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب فاشیسم

4 خرداد 1392
بدون نظر

فاشیسم چیست؟ فاشیسم یکی از بحث انگیزترین اصطلاحات سیاسی تاریخ جدید است. فقدان تعریفی عام به این معناست که این اصطلاح را فقط برای رژیم موسولینی در ایتالیا، بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ بکار برد. صاحب نظران مارکسیست، «فاشیسم» را بالاترین مرحله سرمایه داری در برهنه ترین شکل خشونت آمیز آن می‌دانند. همچنین می‌توان آن را مفهومی دانست که به حکومت‌هایی نظیر موسولینی در ایتالیا و آلمان نازی اطلاق می‌شود و یا آن را نوعی جنبش ملی گرای شبه نظامی تلقی کرد که طی جنگ‌های داخلی در بسیاری از کشورهای اروپایی سربرآورد و یا صرفا اصطلاح توهین آمیزی دانست که خطاب به هرگونه رفتار مستبدانه بکار می‌رود. در مورد اینکه فاشیسم از سیاست جناح چپ یا راست ریشه می‌گیرد، یا حتی از نوعی آرمان واحد یا جهان‌بینی برخوردار است، اتفاق نظر وجود دارد. (بیشتر…)

دانلود کتاب فاشیسم