کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب امیرکبیر از کودکی تا شهادت

14 بهمن 1391
بدون نظر

میرزا محمد تقی‌ خان فراهانی مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم های ایران در دوره ناصرالدین‌ شاه قاجار بود. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود. وی مؤسس دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری جدید به فرمان او در تهران تأسیس شد. همچنین انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله اقدامات وی به ‌شمار می ‌آید. امیرکبیر پس از این که با توطئه اطرافیان شاه از مقام خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین ‌شاه به قتل رسید. در کتاب حاضر بیشتر با این بزرگمرد تاریخ ایران آشنا خواهید شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب امیرکبیر از کودکی تا شهادت