کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب فلسفه و اهداف ازدواج

28 اسفند 1391
بدون نظر

آیا فلسفه ازدواج فقط ارضاء کردن نیاز جنسی انسان است؟! آیا اگر نیاز جنسی نبود ازدواج معنایی نداشت؟! اگر هدف ازدواج فقط همین است پس این همه سفارشات پیامبر اسلام (ص) در مورد ازدواج و اجرای سنت اسلام برای چیست؟!
بدون شک تنها بخش ناچیزی از ازدواج را تأمین نیاز جنسی تشکیل می دهد و بخش عمده آن را رسیدن و به تکامل و پیشرفت و بقای نسل انسان تشکیل می دهد. (بیشتر…)

دانلود کتاب فلسفه و اهداف ازدواج