کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران

19 اسفند 1391
یک نظر

هدف از این پژوهش، بررسی وجوه مهم و تأثیرگذار در تدوین سیاست های مرتبط با تحقیقات نانوتکنولوژی است، بدین منظور نانوتکنولوژی در دو بعد جهانی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرد، در بعد جهانی به فرایند شکل گیری و رشد تحقیقات نانوتکنولوژی، بررسی کشورهای پیشرو در زمینه سرمایه گذاری بر روی تحقیقات نانوتکنولوژی، اولویت های سرمایه گذاری و سیاست های اتخاذ شده در این زمینه و جهت گیری های آینده نانوتکنولوژی پرداخته شده و در بعد داخلی در ابتدا به شناخت وضعیت موجود نانوتکنولوژی در کشور، شناخت پتانسیل ها و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از سرمایه گذاری در این بخش و در نهایت به نکاتی که لازم است در تدوین سیاست های مربوط به تحقیقات نانوتکنولوژی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد، اشاره می شود.

تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: محمد حکمی
تعداد صفحات: ۱۷ صفحه
دانلود کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران

لینک کوتاه مطلب

http://ketabfarsi.ir/?p=1058
  • بسیار عالی بود.
    به نظر من هم نانوتکنولوژی در ایران طی چند دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته.