کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود دیوان کامل اشعار فروغی بسطامی

13 بهمن 1391
بدون نظر

فروغی بسطامی، از غزل سرایان دوره قاجار بود. او شاعر معاصر سه تن از پادشاهان قاجار بود: از زمان فتحعلی شاه نامور گشت، و در دوره های محمد شاه و ناصرالدین شاه به کار خویش ادامه داد. او شاعری بود که در شعرهایش پادشاهان نخستین قاجار را می ستود. بیشترین و برجسته ترین شعرهایش در قالب غزل است. فروغی بسطامی از جرگه شاعران صوفی منش بود. او در بهترین غزل های عارفانه اش لطافت و شیرینی را با رسایی و سادگی واژگان، به هم می سرشته است. (بیشتر…)

دانلود دیوان کامل اشعار فروغی بسطامی