کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح

28 فروردین 1392
بدون نظر

بررسی جامع تاریخ و فرهنگ و جغرافیای ایران را در دوران ماد می توان به اعتباری مشکل ترین و پیچیده ترین بخش از دوران های تاریخی این سرزمین به شمار آورد! وجود نظریه پردازی های پژوهشگران مختلف که هر یک در زمینه ای خاص، چون زبان شناسی، نژاد شناسی، دین شناسی و غیره صاحب نظر بوده و از دیدگاه خود با موضوع برخورد کرده اند از یک سو، و نیز نظرات پژوهشگرانی که کار خود را متوجه بخش های خاصی از این برحه تاریخی نموده اند از سوی دیگر کار پژوهش در این دوره از تاریخ را پیچیده و مشکل ساخته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح