کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جنبش بابیه از دیدگاه عصب شناسی الهیات

11 اسفند 1393
بدون نظر

مقدمه
تشخیص تجربه اصیل دینی از غیراصیل آن براساس تنوع ادیان و مذاهب مختلف جهان، یکی از چالش‌های مهم قرن حاضر برای برخورد با بیماران اسکیزوفرنی پارانویا در مضمون‌های دینی می‌باشد و در اینجا است که الهیات باری دیگر می‌تواند به نقش آفرینی پردازد و گرد و غبار تاریخ را از چهره خود بزداید و به کمک انسان‌های گرفتار در توهمات و هذیانات آید.
با مطالعه بررسی‌های منتشر شده از علم پزشکی در می‌یابیم که تنها بسیار اندکی پژوهش با استفاده از رشته‌های عصب شناختی رفتاری و روان شناسی عصب شناختی (نوروپسیکولوژی) مدرن در زمینه افراد با علائم سایکوتیک و تجارب دینی، انجام پذیرفته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب جنبش بابیه از دیدگاه عصب شناسی الهیات