کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تئاتر و کارگردانی

۲۱ دی ۱۳۹۵
بدون نظر

کارگردانی تئاتر، امروزه، هنر به معنای کامل کلمه است. کارگردانی تئاتر دیگر به فراهم آوردن وسایل بازنمایی یک متن نمایشی محدود نمی‌شود، بلکه نمایش را تداوم می‌بخشد و تغییر می‌دهد و آن را آشکار می‌سازد. کارگردانی تئاتر هنر آفرینش و بازآفرینش است و محل شناخت.
قدرت گیری کارگردانان تئاتر، از یک قرن پیش در ارائه شیوه‌های پیچیده و در ابداع قالب‌های نو ریشه دارد و از سوی دیگر بر نظریه‌های مختلف پایه گذاری شده است. در نتیجه، کارگردانی تئاتر، به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم، بروزهای گوناگون دارد و شاید درک بعد و معنای نوآوری‌های آن ایجاب می‌کند که دریابیم برچه چیزی مبتنی است.
هدف این کتاب، که نه کتابی فنی است و نه رساله زیباشناختی و نه حتی بررسی تاریخی، همین است و در نهایت می‌کوشد تا تحول‌های عمده‌ای را مطرح کند که خصوصیات امروزی کارگردان تئاتر را به دست می‌دهد.
این کتاب با سخن گفتن از کارگردانی نمایشی معاصر و به طور کلی کارگردانی مربوط به سی سال اخیر، از توصیف یک «میراث» آغاز می‌کند و می‌کوشد تا ریشه‌های تقریباً صدساله‌ای را تجسم بخشد که تئاتر فعلی به آن حدی که تصور می‌شود از آن نبریده است. و با سخن گفتن از هنر، به تحقیقی درباره سازماندهی تئاتر در فرانسه ختم می‌شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب تئاتر و کارگردانی

دانلود کتاب هنر تئاتر

۴ بهمن ۱۳۹۳
بدون نظر

هنر تئاتر مرکب است از چند هنر مختلف؛ ادبیات (پییس تئاتر)، نقاشی (دکور، لباس، گریم)، موسیقی، هنر پلاستیک (رقص و نمایش حالات بدن)، معماری (دکورهای باحجم) و نیز دو فن دیگر که این مجموعه را کامل می‌سازد و آن دو عبارت است از فن روشنایی و فن ماشین‌سازی سن (Mchinerie) که مقصود ساختن آلات متنوع برای ایجاد صداهای مختلف (مانند غرش رعد، خروش دریا، طوفان، ریزش باران و هزاران صدای دیگر که در طبیعت وجود دارد) می‌باشد و همچنین ساختن هرگونه آلات و اسباب مکانیکی که برای نمایش یک پییس لازم است.
سروکار اصلی اکتور با ادبیات و هنر پلاستیک است و کار او از سه عامل ترکیب می‌گردد؛ سخن، حالت، جنبش.
ما سخن و حالت را در بخشی و جنبش را در بخش دیگر تشریح می‌کنیم و در پایان بخش دیگری به میزانسن اختصاص می‌دهیم. (بیشتر…)

دانلود کتاب هنر تئاتر

دانلود کتاب قدرت تئاتر

۸ دی ۱۳۹۳
بدون نظر

مقدمه مترجم؛
مسلما وقتی ما نمایشنامه‌ای را می‌بینیم که موضوعش خوب است و سوژه آن ماهرانه ساخته شده است و از طرفی حاوی آرمان‌های نو و لازمی است، نمی‌توانیم آن را بد بنامیم. ولی از چیست که این نمایشنامه، ما و هنرپیشه‌ها را سرد می‌کند؟
وقتی از تئاتر به خانه برمی‌گردیم از اینکه در نمایش، هیچ بازی چشمگیری نشده است و یا در آن اصلا نقش خوب وجود نداشته است، ناخشنود می‌شویم.
من کدام نمایشنامه را می‌گویم؟ یقینا منظورم نمایشنامه مشخصی نیست، بلکه در عین حال درباره نمایشنامه‌های زیادی حرف می‌زنم. در طول سال‌هایی که در تئاتر کار کرده‌ام، خیلی اتفاق افتاده است که بازیگر و یا تماشاگر نمایشی بتشک که همه چیز داشته است (آرمان، موضوع، آغاز و فرجام) جز چیزی که از همه مهمتر است، یعنی نقش‌های خوب … . (بیشتر…)

دانلود کتاب قدرت تئاتر