کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

انسان و هنر

27 اسفند 1391
بدون نظر

موضوعی که مدت ها مورد بحث و بررسی واقع شده است، این بوده است که «هنر» غریزه بشری است یا از مصنوعات انسان است. در نتیجه بررسی ها معلوم گردیده که هنر زمانی بوجود آمده که انسان خواسته است خود را بیاراید و زیبا جلوه کند و نظر دیگران را جلب نماید یا افکار خود را به معرض نمایش بگذارد. طفل چهار ساله که پس از خوردن نان با خمیر وسط آن، گلوله هایی می سازد، شاید مورد توجه کسی نباشد ولی برای کودک این اولین گام در عالم هنر است. (بیشتر…)

انسان و هنر