کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آمریکای بزرگ و حقوق بشر

12 فروردین 1392
بدون نظر

کتاب آمریکای بزرگ و حقوق بشر، متن سخنرانی نوام چامسکی است که در دانشگاه هاروارد و در ۱۹ مارس ۱۹۸۵ بیان شده است، و پیرامون مسئله «مداخله در ویتنام و آمریکای مرکزی» صحبت می کند. مترجم این اثر آقای «بهزاد باشی» است. (بیشتر…)

دانلود کتاب آمریکای بزرگ و حقوق بشر

دانلود کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا

28 اسفند 1391
بدون نظر

حقوق بشر مفهومی بزرگ در اندیشه آدمی است! مفهوم حق و حقوق از قرن ها پیش و احتمالا پس از بنیان اولین جوامع و نظام های اجتماعی و سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. حق و تکلیف و حقوق طبیعی عناصر مهم فلسفه ها، مکاتب، ایده ها و ادیان در طول تاریخ بشر بوده است. اما در دوران مدرن، همگام با بینش انسان گرایانه و فردگرایانه مدرنیته و با پیدایش نوزایی و اصلاح در فکر و اندیشه و صنعت و دین، عصر حق مداری آغاز شد و حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا