کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب دنیای شگفت انگیز اطراف ما

13 بهمن 1391
بدون نظر

هر ذره از این دنیای پهناور معجزه ‌ای شگرف و نشانی بی‌ همتا از خرد و قدرت و هنر خداوند است. هماهنگی و تناسب شگفت ‌انگیز قوانین فیزیکی حاکم بر یک ذره تا کهکشان ‌های کیهان بی ‌کران زمینه زندگی در این کره خاکی را برای انسان ‌ها پدید آورده است. از سرعت انبساط جهان گرفته تا موقعیت زمین در کهکشان راه شیری، از طیف تشعشعات خورشید گرفته تا مقدار غلظت آب، از فاصله ماه تا زمین گرفته تا نسبت گازهای تشکیل‌ دهنده اتمسفر و عوامل بی‌ شمار دیگر همگی در چگونگی زیست مناسب انسان درکارند. کوچک ‌ترین دگرگونی حتی در یکی از این عوامل، زندگی بر روی زمین را ناممکن می‌ سازد! کتاب حاضر برپایه تازه ‌ترین داده ‌های علمی، به زبانی ساده و رسا و همراه با تصاویر متناسب و گویا، در پی آن است تا این دقت شگفت‌ انگیز و این میزان ‌سازی دقیق در آفرینش را بازگو کرده و خرد را به پیشگاه آفریننده حکیم رهنمون سازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب دنیای شگفت انگیز اطراف ما