کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب عارف و کمال

10 اسفند 1391
بدون نظر

عرفان چیست؟ عرفان، دنیای پر رمز و راز و پیچیده ای است که در جهان امروز از ریشه های ناب خویش بسیار فاصله گرفته و هم اینک با چالش ها و آسیب های بسیاری روبرو شده است.
با توجه به استقبال گسترده ای که پویندگان راه حقیقت از معارف عرفان موجود دارند ضرورت بازشناسی آسیب های عرفان رایج بیش از پیش خود را نشان می دهد.
نوشتار حاضر، تفاوت های علم اخلاق را با علم عرفان بررسی می کند و بویژه کمال خواهی اخلاقیان را به نقد می کشد و بر این نکته تاکید می کند که: «یک دیار آباد بس است». (بیشتر…)

دانلود کتاب عارف و کمال