کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب فرا انسان‌گرایی

27 اردیبهشت 1392
بدون نظر

آرزوی بشر برای دستیابی به امکانات و توانمندی‌های جدید، به اندازه خود بشریت قدیمی است. ما همواره در تکاپوی گسترش مرزهای وجود خود به لحاظ اجتماعی، جغرافیایی یا ذهنی بوده‌ایم. همواره در برخی افراد یک گرایش حداقلی وجود دارد که در برابر هر مانعی که زندگی و سعادت بشر را محدود می‌سازد، در جستجوی راه گریز باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب فرا انسان‌گرایی