کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی

21 خرداد 1394
بدون نظر

کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی» بر مسئله مبارزه با دیکتاتوری و جلوگیری از به وجود آمدن حکومت‌های استبدادی جدید، تمرکز دارد. این کتاب می‌تواند برای آن دسته مردمی که تحت سلطه حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند، مفید واقع شود و لازم است که آنان این نظریات را در کشورهای خود بیازمایند و با گسترش این نظریات آنها را برای موقعیت‌ها و شرایط ویژه خود قابل اجرا سازند. (بیشتر…)

دانلود کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی