کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دلایل عدم پیشرفت و راه حل آن

12 فروردین 1392
بدون نظر

فکر می کنید پیشرفت مطلوبی ندارید؟ اول باید ببینید که درست فکر می کنید یا خیر. ملاک شما برای پیشرفت چیست؟ این ملاک تا چه حد، عینی است؟ آیا اصلا ملاکی برای پیشرفت دارید یا فقط بر اساس مقایسه خود با دیگران تصور می کنید که پیشرفتتان خوب نیست؟
در هر حال اگر برای شما ثابت شد که بخوبی پیشرفت نمی کنید، باید وضعیت خود را ارزیابی و تحلیل کنید … . (بیشتر…)

دلایل عدم پیشرفت و راه حل آن