کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب کندوی عسل

28 فروردین 1393
بدون نظر

احتمالاً بارها این جمله را در رسانه‌ها از زبان مخترعان و صاحبان طرح و ایده، شنیده‌اید که:
«دولت باید از طرح ما حمایت کند».
چه کسی تعیین کرده است که دولت باید از جیب ملت، مخارج تحقیقاتی هر مبتکری را تأمین کند؟ از روز اول چه کسی و با چه منطقی این توقع را در اذهان مردم قرار داده است که برای آزمودن هر طرح جدیدی و تجاری سازی آن، منابع ملی یک کشور باید صرف گردد؟ هر قدر هم که یک طرح، نوآورانه و متحورانه باشد، دلیل نمی‌شود که بخشی از بودجه عمومی کشور به آزمون و خطا بر روی آن اختصاص یابد. موارد اندک و البته بنیادینی مانند دفاع از کشور یا تقویت غرور ملی وجود دارد که صرف منابع ملی برایشان توجیه دارد ولی در فضای کسب و کار خصوصی، سازوکارهای دیگری وجود دارند تا از طرح‌های مبتکران «حمایت» نکنند، بلکه در آنها «مشارکت» نمایند.
به نظر می‌رسد مفهوم «سرمایه گذاری خطرپذیر» در کشورما حتی برای پژوهشگران و نوآوران نیز مطلب جدید و ناشناخته باشد که این کتاب می‌کوشد تا مفاهیم پایه آن را بسیار مختصر و مفید برای مخاطب فرهیخته ولی کم‌اطلاع در این باره، توضیح دهد. (بیشتر…)

دانلود کتاب کندوی عسل