کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آشنایی با سبک‌های ادبی و مکتب‌های هنری

4 اردیبهشت 1394
بدون نظر

منظور از سبک، هم نگارش و هم جهت جهان بینی فکری یک اثر ادبی است. گاه ساختار ادبی نیز از سبکی به سبکی دارای تفاوت است. در این کتاب به بررسی و معرفی شماری از سبک‌های ادبی بر پایه دوره تاریخی پرداخته می‌شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب آشنایی با سبک‌های ادبی و مکتب‌های هنری