کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آشنایی با سبک‌های ادبی و مکتب‌های هنری

4 اردیبهشت 1394
بدون نظر

منظور از سبک، هم نگارش و هم جهت جهان بینی فکری یک اثر ادبی است. گاه ساختار ادبی نیز از سبکی به سبکی دارای تفاوت است. در این کتاب به بررسی و معرفی شماری از سبک‌های ادبی بر پایه دوره تاریخی پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب؛
– آشنایی با مکتب ادبی کلاسیسیسم
– آشنایی با مکتب ادبی رمانتیسیسم
– آشنایی با مکتب ادبی رئالیسم
– آشنایی با مکتب ادبی سمبولیسم (نمادگرایی)
– آشنایی با مکتب ادبی اکسپرسیونیسم
– آشنایی با مکتب ادبی داداییسم
– آشنایی با مکتب ادبی سورئالیسم

آشنایی با سبک‌های ادبی و مکتب‌های هنری

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: محمدرضا زادهوش
تعداد صفحات: ۵۶ صفحه
دانلود کتاب آشنایی با سبک‌های ادبی و مکتب‌های هنری

لینک کوتاه مطلب

http://ketabfarsi.ir/?p=5592