کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

آشنایی با سینما و محصولات آن

26 اسفند 1391
۲ نظر

سینما زمینه و رشته ای است که در آن با نگاره های (تصاویر) جنبنده همچون گونه ای هنر یا گونه ای سرگرمی برخورد می شود. به هرکدام از نمایش های سینمایی یک فیلم سینمایی گفته می شود. (بیشتر…)

آشنایی با سینما و محصولات آن