کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ایران پیش از آریایی‌ها

14 شهریور 1392
بدون نظر

ایران، پیش از تاریخ خود به سه دوره تقسیم می‌شود؛ پارینه سنگی (عصر حجر قدیم)، فرا پارینه سنگی، نوسنگی (عصر حجر جدید). در ایران تپه‌های باستانی بسیاری از دوره نوسنگی باقی مانده است.
در کتاب حاضر مکان‌ها، اقوام و نژادهای پیش از آریایی‌ها بررسی شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب ایران پیش از آریایی‌ها