کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود مجموعه شعر غزل عشق

5 بهمن 1391
بدون نظر

اگر به شعرهای عرفانی علاقه دارید مجموعه شعر «غزل عشق» را حتما بخوانید، این کتاب مجموعه ۱۰۰ صفحه غزل عارفانه می باشد؛
ای رفیقان چاره جوئید بهر عشق / هر دمی نزدیک گردد قهر عشق / یار ما صبرش به پایان آمده / وای از آن نعره ها و جهر عشق / از جهان جز سم و زهرابی نماند / سرکشید از عشق جام زهر عشق / شهر کوران است و ظلم حدش / هیچ نوری نیست جز در شهر عشق / هان! زمان آمد به پایان الوداع / مهلت آخر بود در دهر عشق / آب هستی شد سیاه و زنده کش / پس فنا آیید اندر نهر عشق / ای رفیقان عشق را عاشق شوید / عالم هستی بود از بهر عشق. (بیشتر…)

دانلود مجموعه شعر غزل عشق