کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب فرهنگ توسعه

17 اردیبهشت 1392
بدون نظر

این اصول اولیه، با توجه به اهمیت عامل فرهنگ و زمینه‌های فرهنگی، برای دستیابی به «زیست جهان» سالم و جامعه توسعه یافته، پیشنهاد شده است. عنصری از آرمان‌گرایی در خلال این منشور نهاده شده است و این به جهت فقدان واقع‌بینی نیست بلکه برای یادآوری هدف است. مخاطب این اصول از یک‌سو شهروندان ایرانی هستند و از سوی دیگر سیاست مداران و نخبگان سیاسی. در عین حال می‌توان گفت هر سیاست مدار آگاه و سالمی باید نخست از فضیلت شهروند خوب برخوردار باشد … . (بیشتر…)

دانلود کتاب فرهنگ توسعه