کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب فلسفه و علم و مقدمه ای بر فلسفه انتخاب

15 اسفند 1391
بدون نظر

تحقیقات بدیع و عالمانه، لازمه تکامل اندیشه و تفکر است، بدون دانایی انسان هیچ است، انسان به معیاری که می داند و به آن عمل می کند می تواند ادعای وجود کند و خویش را اثبات نماید، و به همان مقدار نیز در موجودیت عالم (معنا) متبلور می شود که دانش وی و آموخته های مبتنی بر آن بر تکامل عالم واقع و بر تعالی بشریت مؤثر افتاده باشد، اصل بودن دانستن است و عمل. (بیشتر…)

دانلود کتاب فلسفه و علم و مقدمه ای بر فلسفه انتخاب